PĘPKÓWKA KOEDUKACYJNA: Zwyczaj Chomików: przyjęcie z okazji narodzin dziecka, na które, w odróżnieniu od pepkówki tradycyjnej, zaprasza się osoby obojga płci. Podwojona w ten sposób siła nabywcza pozwala na utrzymanie wartości prezentów na poziomie ery Eisenhowera.
Pokolenie X
 
 
 
.