OBSKURYZM: Praktyka okraszania życia codziennego niezrozumiałymi nawiązaniami do zapomnianych filmów, nieżyjących gwiazd telewizji, nieistniejących krajów itp. Jest to podświadoma próba pochwalenia się poziomem wykształcenia oraz odcięcia się od świata kultury masowej.
Pokolenie X
 
 
 
.