REZERWIZM: Przekonanie o wiecznym istnieniu finansowo-emocjonalnych rezerw, które chronią przed niepowodzeniami życiowymi - najczęściej są nimi rodzice.
Pokolenie X
 
 
 
.